04.02.2016

 

W dniu 06.03.2016 o godz. 10:00
w siedzibie ZKwP Oddział Bytom, przy  ul.Mickiewicza 13
odbędzie się

walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. 


Protokół z poprzedniego zebrania do wglądu u kierownika biura.

porządek obrad


08.01.2016

Jak co roku nasz oddział organizuje

RANKING ODDZIAŁOWY za 2015 rok

Wszyscy wystawcy chcący wziąć udział w rankingu,
proszeni są o złożenie kart ocen do końca stycznia u kierownika biura.

 

 

W dniu 31 stycznia 2016r. mija ostateczny termin opłacenia
składki członkowskiej za rok 2015.
Brak składki jest podstawą do skreślenia z listy członkow ZKwP.


oddział czynny: poniedziałek, środa, czwartek godz. 15.00-19.00

e-mail

(32) 389-43-99

design by IMAGE DREAMS